GMH/ÍNDICE A-Z

87
1433, novembro, 29

Juan Fariña, pedreiro, comprométese a dar a Fernán García de Astorga 216 mrs. por un moio de sal que levara.

(f. 41)

XXIX de novembro. Juan Fariña, pedreiro, se obligou de dar a Fernan Garçia de Astorga, ou a quen seu poder ouver, de un moyo de sal de dosentos et des et seys mrs. blanca en tres dineiros de un moyo de sal que ovo, o qual levou Juan Feijoo, mareante, por el et en seu nome, pagar a pascoa de resureiçon primeira, so pena do doblo asi como mrs. del rey. Testemoyas: Alvaro Gonçales, escudeiro, et Juan do Erado, medidor do sal, et outros, o qual rescebeo de Toribeo Gonçales en nome do dito Fernan Gonçales.