GMH/ÍNDICE A-Z

419
1341, xullo, 30. Lugo
Testamento de María Arias, veciña da rúa da Cruz.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 35r.

Eno nome de Deus amen. Era de mill et CCC LXXta et nove annos, triinta dias andados do mes de iulio.

Sabeam quantos esta carta viren commo eu Maria Aras, morador enna rua da Cruz, iaçendo doente et temendome de morte, pero con todo meu sisso et entendemento conprido qual mo Deus mellor quisso dar, das minas coussas asi ordeno et faço meu testamento, que seia valliosso para senpre despoys de mina morte.

Primeiramente mando mina alma a Deus et a Sancta Maria sua madre. Item mando a os aniversarios da iglesia de Lugo o meu quinon da cassa que se parte con Iohan [Tenpo], que esta enna rua Nova, et que faça ben por mina alma. Et meu testamento conprido et mina mixon feyta, et devedas pagadas, conpridas estas coussas et cada huna dellas, faço herees enno remanente que ficar a esta Tareia Peres, mina filla, et a Affonso Pellaes sobreditos. Et por que esto seia firme et non venna en dulta roguey a Affonso Eanes, notario publico de Lugo, dado pella auctoridade do bispo desse lugar, que feçesse ende esta carta.

Que foy feyta era et dias sobreditos. Testemoyas que a esto presentes foron chamadas et rogadas: Affonso Domingues da Cruz; Affonso Martines dito Reyxa; Fernan Affonso, seleyro; Affonso Fernandes, escrivan; Pedro Fernandes, dito de Ferreira, peliteiro; Lopo Esteveez, alffayate; Rodrigo Affonso, fillo d’Affonso Peres o notario que foy; Iacome Eanes da Cruz; Fernan Gomes, peliteiro ts.

Et eu Affonso Eanes, notario sobredito, a esto commo dito he con as testemonias sobreditas pressente foy et a rogo da dita Maria Aras esta carta de testamento escrivi et puge en ella meu signal en testemoyo de verdade.