GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

c
maio, 6

As testemuñas declaran que recibiu as feridas cando quixo mediar nunha pelexa entre eles. (fol. 75v)

Iten logo en este dito día e ora e por estas tests. os ditos tests. diseron seus ditos en esta maneira, Rodrigo Suares diso que andando en roydo juntadas as espadas, o dito Jacome et o dito Fernando Raposo e que a dita moller que se metera en medeo por ajudar o dito Jacome e que ouvera as ditas feridas e que non sabia qual delles llas dera.
Iten Gonçalvo de Payan diso que era verdade que era ferida das ditas feridas e que non sabia quen llas dera.
Iten roy Gonçalves de Rocas IIIº test. diso que el test. oyra diser ao dito Fernando Raposo que el que dera as ditas duas feridas a dita moller do dito Pero do Porto dentro en sua casa.