GMH/ÍNDICE A-Z

140

marzo, 8

Contrato para transportar dez moios de viño a Noia. (fols. 42v-43)

A VIIIº dias de março, Afonso Esteves, morador en Santa Cristina de Biinseiro, alugou Ares d’Ourense X vestas para dez moyos de viño, para o levar dentro a Noya, con estas condiçons, que lle poña as ditas dez carregas de viño en paz e en salvo dentro enna vyla de Noya e que lle poña as X carregas de viño ata domingo de pascoa primeira que ven e o dito Ares d’Ourense alle dar qoreenta mrs. de alugueiro por (fol. 42v)
cada carrega de viño e do al que llo poña en paz e en salvo etç. e se lle quebrar odre ou llo furaren ou se lle entornar que llo page etç. et se llo tomaren que seja por lo dito Ares etç. Penna CC .- etç. Tests. Afonso Boleiro et Afonso Gonçalves de San Çibraao.