GMH/ÍNDICE A-Z

H42
1435, decembro, 23
O mestrescola pon provisionalmente a cargo de Pedro Martínez os anteditos casais. (fol. 17v)
Et logo en este dito día e ora et por estas tests. o dito mestre escola diso que mandava et dava poder ao dito Pero Martines para que tevese os ditos tres lugares de sua maao ata que el proveese en elo como entendese que fose serviço do dito señor obispo.