GMH/ÍNDICE A-Z

60

xaneiro, 25

Sentencia do xuíz Lois González pola que Rodrigo Bouzoa debe pagar 17 brancas a Gómez, criado de Gonzalo Anes, e mais as custas. (fol. 19v)


Feito e dado.
Gomes de Gonçalvo Yanes.

(A XXV dias de janeiro, Loys Gonçalves juis mandou por sentença, audiençia da terça, a Rodrigo Bouçooa que dese e pagase a Loys Gonçalves a Gomes criado de Gonçalvo Yanes, XVII brancas que confesou que lle devia con as costas e as partes consentiron. Tests. Alvaro Çide, Afonso Fernandes notarios, Alvaro Afonso)*. (fol. 19v)