GMH/ÍNDICE A-Z

E1-23
1436, xuño, 12
O notario Afonso de Betanzos insta ao Concello para que reclame ao recadador Rodrigo de Olmedo os recibos do cobro dos pedidos dos anos pasados. (fol. 13)

Testemunyo de Afonso de Betanços notario.

En este, Afonso de Betanços notario tomou test. contra Loys Gonçalves e mestre Fernando juises que por rason que Rodrigo d’Olmedo, recadador que foy dos pedidos dos annos pasados, tina recadado dos vesiños da dita çibdade ata sete oyto mill pares de brancas, que lle fesesen e o apremeasen que dese carta de pago delles e doutros beens que tina mercados, senon que protestava que elles fosen tiundos a pagar os ditos mrs. etç. Et logo os ditos juises diseron que negando suas estimaçoens et protestaçoens que o desen con sua resposta et que eran prestes delo diser e se el confesase que taes mrs. devian que eran prestes para o apremear para elo que dese as ditas cartas de pago et de faser todas aquelas deligençias que en el fosen de faser etç. Tests. Afonso Fernandes, Alvaro Çide, Afonso de Meende notarios, Alvaro Afonso, Pero Carneiro.