GMH/ÍNDICE A-Z

463
1434novembro, 1
Salomón recibe de Domingo Fernández 30 mrs. por unha espada confiscada a Pedro Falaco, concedéndose ao seu herdeiro o prazo para  redimila. (fol. 137)
Lues, o primeiro día de novenbro, Salamon se outorgou por pago de Domingo Fernandes de triinta mrs. branca en tres dños. da aspeda que vendeu a pedimento do dito Salamon, que foy de Pero Fallaco et que frontara con ela Alvaro de Santome que a remiise como erdeiro de Pero Fala etç. Tests. Alvaro Pato, Pero Vasques, Joan do Bouteiro.