GMH/ÍNDICE A-Z

538
1349, xullo, 30. Lugo

O Cabido de Lugo afóralle a Afonso Rodríguez, clérigo do coro, e a unha voz unha casa situada entre a do bispo e a do hospital por 20 marabedís anuais de renda.

MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 73v.

VILLAAMIL Y CASTRO: «Primeros hospitales lucenses». Galicia Histórica, t. I , n.º 6, 1902, p. 357.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos, o dayam, et cabidoo da iglesia de Lugo, damos et outorgamos avervo a vos Afonso Rodrigues, clerigo do coro, et a huna pessoa qual vos nomeardes en vida ou a a ora de vossa morte, a nossa cassa en que morou Affonso do Campo, que esta entre la cassa do bispo da huna parte, et ha do Espital da outra; a a tal condiçon conven a saber que refaçades a dita cassa do que esta por faser, et a mantenades en boo estado, et que nos diades, cada anno, por renda della vos et a dita pessoa, vinte moravedis desta moneda del rey don Affonso, a VIIIº soldos o moravedi, en salvo sen outro desconto ningun; et a morte da dita pessoa, que vos asy nomeardes, a dita cassa ha de ficar feyta a nos et a nossa iglesia con todos los boos paramentos que y foren feytos.

Et eu, o dito Affonso Rodrigues, asy reçebo este vervo, et obligo por min et por la dita pessoa de o comprir assy, commo sobredito he, por todos meus beens. Et demays para o comprir mellor, en commo sobredito he, vos dou por fiador a don Vaasco Rodrigues, arçidiago de Deça, este fiador pressente et outorgante. Et por que esto seia çerto nos, dayam et cabidoo et Affonso Rodrigues partes sobreditas, rogamos a Fernando Peres, notario publico del rey en Lugo, que fesesse ende escripvir duas cartas en hun thenor signadas con seu signal, a huna no livro de nos lo dito cabidoo et a outra para vos, o dito Affonso Rodrigues, et seellada con nosso seello.

Feyto fuy esto en Lugo triinta dias de iullo, era de mill et CCC LXXX VII annos.

Testemoyas: don Diego Ferrnandes, dayam; don Fernando de Deus, chantres; don Vaasco Rodrigues, arçidiago de Deçon; Andres Peres, Iohan Dias, Lopo Domingues, Rodrigo Affonso, Alvar Rodrigues, coengos; Gonçalvo Janeyro, Ruy Gomes, clerigos do coro de Lugo; Affonso Ferrnandes, notario; Fernando Domingues, dito Vidal; et Lopo Peres, porteyro do dito cabidoo, ts.

Et eu Fernando Peres, notario sobredito, a esto que sobredito he presente foy et con as ditas testemoyas, et a rogo das ditas partes esta carta en minna presença fis escrivir en este livro do cabydoo et puge y meu signal.