GMH/ÍNDICE A-Z

E2-34
1435, xullo, 9
A instancia do procurador, o arcediago de Castela e vigairo episcopal concédelle un prazo de seis días para que presente probas en certo preito. (fol. 14)
A IX dias de jullyo foy feito o pedimento que o procurador feso (ao vi)* ao arçediano de Castela vigario e a Joan d’Espinosa, et o dito vigario deu sentença ontrelocutoria e reçebeu a prova ao dito procurador ata VI dias primeiros sigentes. Tests. Joan Paas et Gomes Yanes notarios, Gonçalvo Garçia, Alvaro carniçeiro.