GMH/ÍNDICE A-Z

G-B2
1488, setembro, 17
Gómez Ouxea, escudeiro veciño de Allariz, comprométese con Xoán de Deza, provisor episcopal, arcediago e abade de Vilaza, para que o clérigo Xurxo Feixoo acuda ao estudio de Ourense. (fol. 2v)
(En este dito dia, mes e anno enna çibdad d’Ourense Gomes Ougea, vesiño da vyla de Ribadavia)*
En este dito dia, mes e anno retroescripto, enna çibdad d’Ourense, Gomes Ougea escudeiro vesiño de Allaris se obligou al señor provisor e arçediano e abbade de Vylaça don Juan de Deça por Jorje Feyjoo clerigo de ordes, que veese ao estudio, en penna de des mill mrs. de pares de brancas para la camara del obispo mi señor ou de lle entregar o dito Jorje, e o dito Jorje Feyjoo se obligou de ho relebar etç.
Tests. Joan Cortes capelan de Santa Oufemia e Afonso Alvares morador en Medeiros e Martyn Chavyn vesiño de Zamora.