GMH/ÍNDICE A-Z

D11
1459, febreiro, 28

Xoán Soutiño require ao provisor episcopal para poder vender unha leira que ten aforada. (fol. 3v)

Joan Souti(no).
Anno de LIX annos, viinte et (...) de fevreiro en Ourense enna (...) y presente Gonçalvo Telles de Beiga (...) provisor do obispado d’Ourense por (...) Pero de Silva obispo d’Ourense, paras(çeu ...) ante el Joan Soutino et diso que (...) que el vendia huna leira de (...) enno couto, de foro de quinta ao dito (...) obispo et lle davan por ela de conpra (...) mrs. vellos et el como senorio a podia aver por lo justo preço, por ende que lle requeria que a ouvese por lo justo preço, senon que protestava de a vender et non caer por elo en pena alguna. Tests. Nuno d’Ousende, Afonso Anriques escripvano del, Diego Lopes et Sueiro Gil, Fernando Vasques.