GMH/ÍNDICE A-Z

540
1349, setembro, 22. Lugo

O Cabido de Lugo afóralle a Rui Pérez, clérigo, e a unha voz o casal de Vila, na freguesía de San Miguel de Vilapedre, por renda anual de 40 marabedís e outras obrigas.

MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 64v.

Era de mill et tresentos et oyteenta et sete annos, viinte et dous dias de setembre.

Sabeam quantos esta carta viren commo nos, o cabidoo da iglesia de Lugo, con outorgamento de Iohan Ferrnandes, coengo de Lugo, vigaryo de don Diego Ferrnandes, dayam desse lugar, damos et outorgamos aforo et avervo a vos Ruy Peres, clerigo de Santa Maria de Villar, por en toda vossa vida et d’una pessoa qual vos nomeardes en vida ou a ora de vosa morte para esto, que seian sinples et que non seia cavalleyro, nen escudeyro, nen dona, o nosso casal dos aniversarios, que he na fiigregia de sam Miguel de Villapedre, chamado o casal da Villa, con suas pertenenças et dereyturas asy commo o tragia Gonçalvo Sanches, por tal condiçon conven a saber que lavredes as herdades del, et saquedes onde iuoveren mal paradas, et refaçades as casas et mantenades en boo estado, et avedes-nos a dar por renda et foro del, vos et a dita pesoa, a aquel que recadar os aniversarios por nos, quareenta moravedis desta moneda del rey dom Afonso, a oyto soldos o moravedi, cada anno, en pas et en salvo na villa de Lugo sen outro desconto nihun, por dia de Natal, sub pea de çinquo moravedis da dita moneda quantos dias pasaren dello praso endeante, non pagando asi commo dito he. Et aquella pesoa, que vos para esto asi nomeardes a pus de vosa morte, que vena demandar et reçeber de nos este vervo, et nos que lo otorguemos dando fiador que o cumpla et que o pague commo sobredito he. Et a morte d’aquella pesoa que vos para este vervo asi nomeardes o dito casal ha de ficar a nos et a nosa iglesia livre et quito de vos et de toda vosa vos, con todos los boos paramentos que y foren feytos, et con duas oytavas sementadura d’outra vosa herdade enno dito casal, que seia boa herdade que valla de CLª moravedis a a çima.

Et eu, o dito Ruy Peres por min et por la dita pesoa, asi reçebo este casal de vos o dito cabidoo, et obligo por min et por todos meus beens de o comprir, et para o comprir asi enna maneyra que sobredita he vos dou por fiador a dom Garçia Dias, arçidiago de Sarrea, presente et outorgante. Et por que esto seia çerto nos, as partes, mandamos ende escrivir duas cartas en hun thennor.

Que foy feyto en Lugo, era et dias sobreditos.

Testemoyas: dom Fernando de Deus, chantres; don Affonso Gomes, arçidiago de Deça; don Vaasco Dias, iuyz; Iohan Dias, Iohan Ferrnades, Thomas Gomes, coengos de Lugo; Afonso Eanes, Afonso Eanes (sic), coengos d’aniversario; Afonso Ferrnandes, criado do dito Iohan Dias; et Lopo Peres, porteyro, ts., et outros moytos.

Eu Fernando Peres, publico notario de noso sennor el rey ena ciudade de Lugo, que a esto chamado et rogado presente foy con as ditas testemoyas et fis escrivir et puge y meu nome et meu signal.