GMH/ÍNDICE A-Z

611
1355, agosto, 6. Ulloa
Carta de poder outorgada por Eldonza Pérez a favor do seu marido, Fernando Arias de Taboada.
MADRID, AHN, Cód. 417 B, fol. 50r, incluída en: 1356-VIII-10, (CD n.º 613).

Sabeam quantos esta carta de procuraçon viren et oyren commo eu Eldonça Peres, filla de Pedro Fernandes et de Maria Fernandes, faço et outorgo por meu procurador çerto, liidemo, verdadeyro, sufiçiente, geeral et espeçial et avondante en todo a Fernan Aras de Tavoada, meu marido, que el por min et en meu nome posa procurar et recadar et faser et diser et reçeber et demandar et enparar et defender todo noso dereyto et parte del en iuyso et fora de iuyso, et dou et outorgo a este dito Fernan Aras, meu procurador, livre, geeral et speçial mandado et comprido poder que el et seu mandado, ou seu procurador, posa reçeber et demandar et recadar todos los meus herdamentos et casas et chantados con todas suas pertenenças et dereyturas que eu aio et que a min perteesçen de parte de minna nana, Maria Fernandes, et en qual guisa quer que seia enna fiigregia do couto de Santa Maria de Moreda, con o sennorio et o meu quinon do couto, et que o dito Fernan Aras que os possa dar a lavor se quisser, ou aforar, ou cambear, ou subpinnorar, ou arrendar a quen el quiser ou a quaes pesoas el quiser, et que faça de todo sua voontade enna maneyra que el quiser et por ben tever, et todas las cousas et cada hunna dellas que este dito Fernan Aras, meu procurador, feser et obrar et procurar por sy, ou por seu mandado, sobresto que dito he, enna maneyra que el vir que lle mays compre, eu o outorgo et confirmo et aio et averey por firme, valedeyro et por estavell a todo tempo por obligaçon de min et de meus bees que para esto espeçialmente obligo. Et que esto seia çerto et firme et non venna en dulta eu, a dita Eldonça Peres, mandey a Gonçalvo Gomes, notario de terra de Hulloa, que possese en esta carta de procuraçon seu signal en testemoyo de verdade con estas testemoyas que son presentes: Johan d’Amor clerigo, morador en Sant Salvador de Meu[...]neto, et Garçia Yanes, moradores en Sant Giao do Caminno; et Affonso Garçia, et Aras Fernandes, et Gomes Fernandes d’Argiis, et outros que o viron et oyron.

Feyta a procuraçon en Hulloa, seys dias do mes d’agosto, era de mill et tresentos et noveenta et tres annos.

Et eu Gonçalvo Gomes, notario publico en terra de Hulloa por lo conde don Anrrique, a esto fuy pressente et escrivi esta presente carta de procuraçon por mandado da dita Eldonça Peres, et puge y meu signal que he tal en testemoyo de verdade.