GMH/ÍNDICE A-Z

101

febreiro, 20

Requirimento da alcabala do viño ao fiel. (fol. 32v)

Afonso Garçia. Feito e dado.

A XXI dias sabado viinte dias do dito mes, Afonso Garçia requerio a Rodrigo Vasques que lle dese conta con pago da fieldade que avia collido da alcavala do viño, senon que fose caydo ennas penas do caderno de noso señor el rey et que protestava delas demandar etç. et o dito Rodrigo Vasques diso que o desen con sua resposta. Tests. Afonso Garçia de Arevallo e Payo, criado do dito Rodrigo Vasques et Afonso, fillo de Gonçalvo Fernandes e Afonso Barella. (fol. 32v)