GMH/ÍNDICE A-Z

D205a
1459, maio, 21
Querela de Pedro López, cóengo, contra Xoán Díaz por inxurias contra a súa serventa. (fol. 62v)

Pero Lopes canonigo.

En este dya Pero Lopes canonigo deu querela aos ditos alcalldes de Joan Dias que en como sendo absentado desta çibdade (que)* bitoparara e desonrara a sua ama e serventa e seu gasallado de palabras desonestas e injuriosas e que requeria que o prendesen, senon que protestava etç. Diseron que eran prestes de faser aquelo que con dereito devesen. Tests. Rodrigo Garçia canonigo e Afonso Lopes canonigos e meestre Fernando.