GMH/ÍNDICE A-Z

101
1314, xullo, 12

venda

Sancha Afonso, presente o seu marido Martín Iáñez, véndelles a Domingo Ares e á súa muller, María Fernández, unha viña na Carballeira, foreira de cuarta, por 90 libras de moeda portuguesa.ACOu, Clérigos do Coro, 67

Sabean quantos esta carta virem que eu Sancha Affonso filla que foy de Affonso Eanes que foy d’Ourense que morou na Fonteyña, presente meu marido Martin Anes e outorgante, por min e por toda mia voz vendo e logo por esta carta entrego a vos Domingo Aras morador en Ourense na rua do Vilar e a vosa moller Maria Fernandez e a toda vosa voz para por senpre huna leyra de viña que ey en termio de Carvalleyra que iaz entre a de Gonçalvo Eanes e outra de Eldonça Affonso e no fondo fer na de Dominga Eanes e de seus fillos que ouvo de Maçia Martinez e na çima entesta na que foy de Johan de Piñol thesoureyro que foy d’Ourense. Vendovos a dita leyra con sas entradas e seydas e con sas perteenças de foro de quarta e livre de todo outro enbargo. Et outorgo que reçebi de vos en preço por ela noveenta libras da moeda portuguesa de que contan quareenta par de diñeiros novos por tres libras. Et outorgo a deffender vos e toda vosa voz senpre a dereyto con a dita leyra, e para vos deffender obligo a vos min e todos meus beens gaanados e por gaanar. Et quen quer da miña parte ou da estraya que contra esta vindiçon que fos eu faço de meu grado quiser viir aia a yra de deus e peyte aa voz del rey por pena çem mor. e esta carta ficar senpre firme. Feyta a carta en Ourense, doze dias de jullo, era de mill e trezentos e çinquanta e dous annos. Tests. que a esto foron presentes Affonso Perez sobriño de Garçia Burzes, Lourenço Dominguez escrivam, Pero Eanes e Roy Fernandes lavradores d’Ourense moradores en Font’Arcada moradores en Ourense.

Eu Domingo Eanes notario d’Ourense presente fuy a estas cousas sobre ditas e fizelas escrivir en miña presenza e puge este meu signo que est atal.

(sinal)