GMH/ÍNDICE A-Z

D182
1459, maio, 11

Sentenza dos alcaldes pola que Fernando González, contumaz, deberá pagar a Pedro, aparellador, 8 mrs. que lle debe en nome de Lopo. (fol. 56v)

Feita e dada. Pero aparellador.

[(A IX)* A onse dias de mayo en Ourense os ditos alcalldes mandaron por sentença a Fernando Gonçalves ausente e por tres contumases e fe que deu Gomes de Ribadiso que a IX dias dese et pagase a Pero aparellador VIII.- con as costas dereytas que lle devia en nomme de Lopo. Tests. Diego de Balboa, Gomes Yanes notarios, Afonso Peres]*. (fol. 56v)