GMH/ÍNDICE A-Z

F-A4
1502, decembro, 19
Codicilo de Inés Rodríguez, polo que engade ao seu testamento a manda dunha cuba ao seu marido, Afonso Rodríguez. (fol. 6)

Codeçilio dela muger de Afonso Rodrigues.

(Enna aldea de Ventrazes, des e nove dias do mes de dezenbro, anno do naçemento de noso señor Yhesu Cristo de mill e quinentos e dos annos (Costança)* Ynes Rodrigues, muller de Afonso Rodrigues, vyzyña e moradora que he enno dito lugar, dixo que por quanto ella estava dohente de dohença natural qual deus noso señor tevera de le dar e avya feyto su testamento e postrumera vontade por ante Françisco Boofillo, escrivano do dito lugar, non revocando o dito testamento, antes aprovando /en adendo enel (por)* vya de codeçilio\ e todas as (no)* cosas enel contenidas, mandava e mando a ho dito Afonso Rodrigues seu marido por carrego que del thenia e por descarregar sua conçiençia la mellor cuba de vyño que estobese enna sua adega e do dito seu marido a cuba e ho vyño la(e)* qual (q...)* le dava en la mellor forma e maneyra que podia etç. e qual quer da sua parte como da estranya que contra ello fose ou pasase que non podese e oubese la yra de deus e la su maldiçion e pagase de penna des mill mrs. etç. e la penna paga ou non queria que este codeçileo e las cosas enel contenidas ballan etç. Tests. Joan Martys de Pou(ran) e Rodrigo da Ynfesta e Gonçalo Fremoso, vesiños de Ventrazes e Carneiro de Pol vesiño de Varbadas etç.)* (fol. 6)
(- - -) (fol. 6v)