GMH/ÍNDICE A-Z

137

marzo, 6

Roi de Angueira, veciño de Padrón, e o seu fiador en Ourense, o notario Pedro Fernández de Porzomillos, obríganse a pagar ata mediados de maio 552 mrs. pola compra de viño ao escudeiro Afonso Vázquez de Vaamonde. (fol. 42)

Afonso Vasques; pagadas II brancas.

A VI dias de março, Roy d’Angeyra vesiño de Padron, como devedor prinçipal, e seu fiador Pero Fernandes de Porçomillos notario seu fiador, anbos de man comun etç. obrigaron seus beens de dar e pagar Afonso Vasques de Vaamonde escudeiro quiñentos e çinqoeenta et dous mrs. branca en tres dños. os quaes quiñentos et çinqoeenta e dous mrs. lle deven de viño que o dito Rodrigo d’Angeyra mercou do dito Afonso Vasques, de que se dou por pago etç. et obrigaronse delos dar ata medeado o mes de mayo primeiro que ven, penna dez mrs. etç. obrigaçon forte e firme etç. Tests. Joan de Santo Anton et Sancho e Joan do Bouteiro.