GMH/ÍNDICE A-Z

E2-24
1435, maio, 21
O notario fai entrega de 300 mrs. a Afonso Caldelas para que exerza o seu oficio (carniceiro). (fol. 12)
En este día dey eu o dito Alvaro Afonso notario Afonso Caldellas tresentos mrs. vellos para usar do dito ofiçio (fol. 12).