GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

106

s/d

Abrahán de León outórgase por pago de Álvaro Fernández, carniceiro, do que lle debía da alcabala do viño comprado ou vendido o pasado ano. (fol. 34)

Alvaro carniçeiro.

En este día Abraan de Lion se outorgou por pago de Alvaro Fernandes carniçeiro, de todos e de quaes quer mrs. que devese do anno pasado da alcavala dos viños desta dita çidade do deste dito anno de XXXIII annos e deuse de toda a dita alcavala por entrego et ben pagado de todos e de quaes quer viños que conprase e vendese. Tests. Afonso de Meende notario, Afonso do Cabo, Pero Lourenço.