GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

161

marzo, 21

Contrato polo que Pedro Rodríguez, carniceiro de Ourense, aluga de Gonzalo Pérez, morador en Ferreiros, varias bestas para transportar nove moios de viño ao Camiño Francés, a Santiago e á Coruña. (fol. 50v)

Pero Rodrigues.

A XXI dias do mes de março, Gonçalvo Peres, morador en Ferreyroos, alugou a Pero Rodrigues carniçeiro vesiño d’Ourense, bestas para nove moyos de viño, as quaes bestas ficou de lle dar para levar o dito viño desta quinta feira que ven ata oyto dias et alle de dar por cada moyo de viño que o poña no camiño françes viinte e oyto mrs. e que o poña en Santiago XXX .- e enna Cruna XLV .- vellos e do al que llo poña por sua custa etç. e que llo poña en paz e en salvo etç. Penna qui dosentos mrs. etç. Tests. deu fiador Afonso do Cabo etç. Tests. Joan de Mellees, Ares alfayate.