GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

162

marzo, 21

Gonzalo Fernández de Cobreiros en nome do prior de Santa Comba de Naves outórgase por pago de Leonor Gómez de dez fanegas de trigo. (fols. 50v-51)

Lyonor Gomes.

En este día Gonçalvo Fernandes de Cobreyros, vesiño d’Ourense, se outorgou por pago en nome do prior de Santa Coonba de Nabes de dez fanegas de trigo de Lyonor Gomes que lle pagou en nome de seu fillo Fernando (fol. 50v)
Gomes, as quaes des fanegas de trigo lle pagou do anno de triinta et tres annos, dos moynos dos Saltos, et das quaes ditas des fanegas de trigo dos ditos muynos se deu por pago etç. Tests. Alvaro Gomes, Pero Rodrigues, Afonso do Cabo e Joan de Mellees.