GMH/ÍNDICE A-Z

51

xaneiro, 20

Vasco Afonso outorga a Afonso do Cabo carta de pagamento de 5.834 mrs. da alcabala do pan do pasado ano. (fol. 15v)

Yuda Peres.

Anno domini Mº CCCCº XXX IIII a XX dias de janeiro, estes son os mrs. que reçebiu Vasco Afonso da alcavala do pan do anno de XXX III annos, segundo que confesou Afonso do Cabo por toda conta çinqo mill e oytoçentos e triinta e quatro mrs. de moeda vella, dos quaes lle deu carta de pago. Tests. Alvaro Gonçalves notario, Afonso de Çeenlle, Afonso Gonçalves asemelleiro de Yuda Peres.