GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro de Notas de Álvaro Afonso

24

xaneiro, 10

Na Catedral, Afonso Bernáldez reclama a Pedro López, carpinteiro, procurador de Afonso García, o diñeiro para a adquisición de pedras segundo está estipulado por contrato. (fol. 7v)

A des dias do dito mes enna igleia de San Martiño, Afonso Bernaldes tomou tests. contra Pero Lopes carpenteiro, asy como procurador de Afonso Garçia, que lle dese mrs. para coller as pedras que lle estava obrigado de coller, senon que protestava que o dito Afonso Garçia lle fose tiundo a lle pagar os mrs. e a penna do contrauto etç. e o dito Pero Lopes diso que o desen con sua resposta. Tests. Alvaro Fernandes, Gomes Yanes clerigo et Afonso criado de Alvaro Fernandes.