GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Libro do Concello de Santiago

172

1421, marzo, 3.
Carta do conde don Fadrique, duque de Arjona, do 20 de febreiro, ratificando o seguro ós mercadores de Santiago e todo o territorio dos seus estados.

Carta del conde don Fradique, Duque d Arjona.

Yo el conde don Fadrique, fago saber a vos don Alfon de Castro, mi tio, e Alvaro Peres, mi hermano, e a Pero Fernandes de Bolaño, mi merino mayor e Lope Sanches de Ulloa e Garçia Dias de Caduerniga e a otros qualesquier que por mi andobieren en todo el mi condado e señorios e encomiendas que Rui Sanches de Moscoso me dixo que los mercadores vesiños de la çibdad de Santiago le enbiaron a desir que ellos entendian de levar e enbiar e vender sus mercadorias al dicho mi condado e a otras partes segundo uso e costunbre dellos e de los otros mercadores e que se reçelan que algunas personas ynjusta e non debidamente por les faser mal e dapño que los querran prender e prendar e tomar algo de lo suyo sen rason e sen derecho non deviendo ellos cosa por que e pedeume por merçed el dicho Rui Sanches que mandase poner remedio en la dicha rason por manera que los dichos mercadores de la dicha cibdat e sus onbres e bienes fuesen e sean seguros e puedan andar libremente e sen reçelo alguno a buscar su vida e usar de sus mercadorias segundo que lo han de costunbre, porque vos ruego e mando a vos e a cada uno de vos, si plaser o serviçio me avedes de faser, que defendades e anparedes al (dicho) conçejo de la dicha çibdad de Santiago e a los moradores del e a todos sus onbres e bienes e de cada uno dellos ondequier que los fallardes en todo el dicho mi condado e que non consyntades que alguno //
(Fol. 89)
nin algunos les fagan mal nin daño nin les tomen cosa alguna de lo suyo contra su voluntad e yo por esta mi carta los reçebo e tomo en mi guarda e anparo e defendemiento e pongo en ellos seguro que ninguno nin algunos non sean tenudos de les yr nen pasar contra lo sobredicho nin contra parte dello so pena de la mi merçed e de dous mill maravedis para la mi camara a cada uno por quien fincar delo a se faser e conprir. Fecho en la villa de Roa, veynte dias de fevrero, anno del nasçemento de Nuestro Señor Uhesu Christo de mill e quatroçentos e veynte e huun annos. Yo el Conde.
Levou o original desta carta Nuno Vinagre, procurador.
Este he o treslado da sobredita carta original do dito señor conde escripta en papel e firmada de seu nome e seelada de seu seelo ennas espaldas posto sobre çera colorada, a qual eu Fernan Eanes, notario publico de Nosso Señor el rey enna sua Corte e en todos los seus regnos e scusador por Roy Martines, notario publico da çidade de Santiago vy e lii e aqui ben e fielmente a fis trasladar de verbo a verbo, aa qual carta e treslados dela signados de meu signo deron autoridade e interposeron seu decreto (para que voluese e fizese fe en juiso e fora del) Martin Serpe e Gomes Rodriges, bachiller en decretos, alcalles da dita çidade a pedimento de Nuno Gonçales Vinagre, procurador do conçello da dita çidade a tres dias do mes de março, anno do Naçemento de Noso Señor Ihesu Christo de mill e quatroçentos e viinte e huun annos. Testemoyas que foron presentes aa dita autoridade: Pero Eanes Abraldes e Vasco Peres Abril e Alvaro Gil e Ares Chantreiro e Gonçalvo Afonso de Covas, vissiños da dita çidade e aqui meu nome e signal puge, que tal he.