GMH/ÍNDICE A-Z

138
1457

-138-

Este día, Lopo d'Aguileyro, estando en Agueyros, outorgou súa procuraçõ / bastante cõ poder de sostytuýr e para jurar, et çétera, a Gonçaluo Lopes, fillo de Ares Lopes / de Goyaas, e outrosí poder para rreçebjr e rrecabdar e dar carta de pago, et çétera. / Testigos: Alberte, clérigo, e Áluaro d'Oallo e Jon Bõo.