GMH/ÍNDICE A-Z

173
1457

-173-

E despoys4 desto en Santa Vaya do Boyro, X días do dito mes de desẽbro, / ano4 dito, em presençia de mj, dito notario, e testigos adeante escriptos pareçeu / y presente Jon Rramallo, fillo de Jon Rramallo de Vermo, e diso que / rreçeãdo a dita descomujõ leýda porlo dito dõ abade591, / diso que el mesmo foy á grãja de Saar / por mãdado de Jon de Meljde, seu amo, cõ que(e)n beuja, e / sacou e leuó da orta de baixo da dita grãja hũu pee / de limõ çebtý, e o puso ẽna orta de Jon de Melide ẽna Proua, / e que esto día cõ temor da dita descomujõ ante mj secreta/mẽte, protestãdo de estar a seu amor e de nõ jncurryr / ẽna dita descomujõ, et çétera. Testigos: Ares Lopes de Goyaas e Sãcho de Castro, clérigo de Palmeyra592.

__________

4. Leva un trazo sobre a palabra.
591. Despois está riscado e por juramẽto / que sobr'ello fiso.
592. Nunha anotación na marxe parece lerse ojo.