GMH/ÍNDICE A-Z

434
1342, setembro, 7. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlle ao cóengo Vasco Rodríguez a administración de decembro por 3250 marabedís anuais e as obrigas de costume.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 38v.

Sabeam quantos esta carta viren commo nos Diego Fernandes, dayan de Lugo, et o cabidoo desse lugar, seendo iuntados en cabidoo por canpaa taniuda enno thesouro da iglesia de Lugo, segundo que he husso et custume de nos iuntarmos a cabidoo, arrendamos a vos Vaasco Rodriguez, coengo de Lugo, a amiistraçon do mes de dezenbro en Paramo et Gondrame et Sant Iullao de Eyree et con o arçiprestadigo do Val de Ferreira et con Picato et con todas suas pertenenças et dereyturas, segundo que agora tinna arrendado et hussava en renda don Fernan Areas, dayam que foy, et con duzentos moravedis que Vaasco Diaz ha a dar de renda por la iglesia de Sant Pedro de Farnandeyros. A qual renda vos fazemos por en todos vossos dias. Et avedes-nos a dar de renda cada anno en salvo enna villa de Lugo, tres mill et duzentos et çinquaenta moravedis, d’oyto soldos o moravedi, desta moneda del rey don Affonso, et pagarlos commo he acustumado desse pagaren as outras rendas da iglesia de Lugo. Et outrossy avedes a proveer enno dito mes a os coengos do pan et do vinno segundo o estatuto novo desta iglesia. Et non nos avedes a descontar desta renda çinquo terças de pan que teen Diego Fernandes et Fernan Aras de Neyra. Et nos, os ditos dayam et cabidoo, avemos-vos a reçeber en conta tomas de rey ou de inffante et de ricohome et do bispo et de meyrino, segundo se acustumaron a reçeber en conta ata aqui enas outras rendas da iglesia de Lugo. Et eu Vaasco Rodriguez, coengo sobredito, assy reçebo a dita renda de vos, os ditos dayam et cabidoo, et obligo min et todos meus beens, movelles et rayz, eclesiasticos et seglares, para conplir et pagar cada anno a dita renda segundo sobredito he, et as outras cousas que se en el conteen. Et demays para o todo assi conplir et pagar dou-vos por fiadores: don Alvar Diaz, arçidiago de Neyra, et Vaasco Diaz, coengo de Lugo, anbos de consuun et cada hun delles por lo todo. Et nos los ditos arçidiago et Vaasco Diaz, que estamos pressentes, nos outorgamos por fiadores, segundo dito he por tal condiçon que se nos ou cada hun de nos formos descontados con mingoa da paga que o dito Vaasco Rodriguez ha de faser que por la primeyra vez, ou cada que nos ou cada hun de nos formos descontados, que a dita renda da dita amiistraçon seia logo tornada en nos et en cada hun de nos se a nos quisermos tomar con todas suas dereyturas et pertenenças et iuridiçoes, segundo a ten o dito Vaasco Rodriguez. Et que vos, los ditos dayam et cabidoo, dedes a nos et a cada hun de nos vosas cartas sobr’esto, quaes conpriren, porque nos recudan con as dereyturas della, et que o dito Vaasco Rodriguez seia theudo a pagar toda las perdas et custas et dapnos et descontos que nos ou cada hun de nos por esta razon reçebermos.

Et eu, o dito Vaasco Rodrigues, assi o outorgo, et nos, o dayam et cabidoo sobreditos, assy outorgamos a dita renda a vos, o dito Vaasco Rodriguez, segundo dito he, et obligamos nossos beens para vos-lo fazer de paz. Et outorgamos outrossy as condiçoes sobreditas porque vos os ditos fiadores entrades a a dita fiadoria, et prometemos de vos-la conplir et guardar en todo. Et demays eu o dito Vaasco Rodriguez, coengo, para quitar en paz et en salvo da dita fiadoria a vos, los ditos arçidiago et Vaasco Diaz, et cada hun de vos, obligo todos meus beens, moviles et rayzes, eclesiasticos et seglares, et espeçialmente vos obligo para esto a minna raçon que eu aio de ave por rason da dita coensia enna iglesia de Lugo, et renunçio que non possa alegar que me non deven descontar a dita minna raçon por razon de me reçeberen a amiistraçon, ou d’outro custume algun, ou constituyçon se os ha enna iglesia de Lugo, nen reçeba della nenhuna cousa por min nen por outro ata que vos ou cada hun de vos fordes entregos de todo-los dapnos et perdas que con mingoa da paga que ouverdes a faser por la dita renda da dita amiistraçon en esta amiistraçon et nos dereytos della non achardes para pagar a dita renda en quanto ha vos teverdes. Et que esto seia çerto nos las partes sobreditas rogamos a Ferna Garçia, notario publico de Lugo, que fezese ende esta carta.

Que foy feyta enno dito cabidoo a a seyda da prima, sete dias de setenbro, era de mill et trezentos et oyteenta annos.

Testemoyas que foron pressentes: don Diego Fernandes, dayam sobredito; don Fernan de Deus, chantres de Lugo; don Alvar Diaz, arçidiago de Neyra; don Aras Pellaez, archidiago de Deçon; don Pedro Aras, mestrescola; don Pedro Iacome, iuyz; don Affonso Eanes, thesoreyro; Andres Peres, Vasco Diaz, Fernando Affonso, Vasco Rodrigues, Vaasco Peres et Iohan Dias, coengos de Lugo.

Et eu Fernan Garçia, notario publico dado por autoridade do bispo de Lugo, a esto commo sobredito he pressente fuy et a rogo das ditas partes esta carta en minna pressença fiz scripvir en este livro do cabidoo, et puge en ela meu nome et meu et meu (sic) signal en testemoyo de verdade.