GMH/ÍNDICE A-Z

463
1345, maio, 14. Lugo
Xoán Eanes, como procurador do cóengo Afonso Gómez (inclúe carta de poder: 1345-I-14, CD 459), arréndalle ao Cabido de Lugo, durante un ano, as rendas da súa coenxía por 300 marabedís, que deben pagar o 4 de maio de 1347, e outras condicións.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 75r.

Era de mill et CCC LXXX et [...] anos, quatorse dias de mayo.

Sabeam quantos esta carta viren commo [...] de Lugo et das testemoyas subscriptas Iohan [Eanes], clerigo retor de Berroca, et procurador de Affonso Gomes, coengo de Lugo, por huna procuraçon que por ende presentou scripta en pulgameo et signada con signal de notario publico segundo por ela paresçia da qual o tennor he este que se sigue:

A continuación insire a carta de poder expedida en Aviñon 1345-I-14, CD 459.

Guillelmus Ducroc arrendou, a o dayam et perssoas et coengos et raçoeyros da iglesia de Lugo, des dez et seys dias deste mes d’abril que ora passou da era desta carta ata hun anno comprido, todo los froytos et dereyturas que a o dito Affonso Gonçalves perteesçem et perteesçer deven por raçon da coengia et prebenda que ha en esta iglesia de Lugo, por tresentos moravedis desta moneda del rey don Affonso que ora corre, a oyto soldos o moravedi, os quaes moravedis sobreditos am de pagar a o dito Affonso Gonçalves, ou a seu procurador, ata tres dias andados do mes de mayo primeyro que ven da era de mill et CCC LXXXª et çinquo annos en pas et en salvo na villa de Lugo, sen desconto ningun, et que os ditos dayam et perssoas et coengos et raçoeyros paguen toda las carregas et pedidos que a o dito Affonso Gonçalves perteesceren de pagar o dito tempo por raçon da dita coengia et sirvan por el as semannas no dito anno; et o dito Iohan Eanes, procurador, deu por livres et por quitos os ditos dayam et cabiidoo de todo los froytos et rendas da dita coengia et prebenda que perteesçian a o dito Affonso Gonçalves por ela do tempo passado ata os ditos des et seys dias d’abril. Outrosi os ditos dayam et cabidoo obligaronsse de quitar o dito Affonso Gonçalves, coengo, de toda las carregas et devedas et serviços a que era teudo de faser na dita iglesia et a os offiçios dela, de dereyto ou de custume, por raçon de entrada et reçebemento da coengia et prebenda sobredita. Outrossi poseron entressy que viindo o dito Affonso Gonçalves a Lugo en este dito anno que lle dem sua raçon entrega commo a coengo mentre y estever, descontando dos ditos tresçentos moravedis quanto couber cada dia, partindo estes tresentos moravedis por todo o anno prorrata. Et os sobreditos dayam et perssoas et coengos et raçoeyros assy reçeberon a dita renda do dito Iohan Eanes, procurador, commo dito he, et obligaron sy et seus bees a comprirla et pagala en todo, commo sobredito he, et non viir contra ella en ninhuna maneyra. Et o dito Iohan Eanes, procurador sobredito, en nome do dito Affonso Gonçalves, outorgou esta renda et rogou et mandou a todo los amiistradores da iglesia de Lugo et a todo los outros que algunas dereyturas et froytos am de pagar por rason da dita coengia que recudan ben et compridamente con ellas a os ditos dayam et cabiidoo, ou a quen elles mandaren. Et por que esto seia çerto os ditos Iohan Eanes, procurador, et dayam et cabiidoo, rogaron et mandaron a min Fernando Peres, notario sobredito, que feçesse ende scrivir duas catas de renda et posessen en ellas meu signal.

Que foy feyta en Lugo enno thesouro da dita iglesia anno et era et mes et dia sobreditos.

Testemoyas: don Alvar Diaz, arçidiago de Neyra; don Aras Pellaes, arçidiago de Deçon; don Pedro Iacome, iuys; don Vaasco Dias, thesoreyro; Fernando Affonso, Iohan Dias, Iohan Guterres, coengos; Iohan Ferrnandes, raçoeyro; Gonçalvo Peres, sanchristan; Gonçalvo Eanes, notario do couto; Domingo Eanes, omme do arçidiago de Deçon sobredito; Ruy Peres, porteyro do cabiidoo ts., et outros.

Et eu Fernando Peres, sobredito notario publico por el rey na çibdade de Lugo, que a esto que sobredito he presente foy con as ditas testemoyas et por mandado et rogo das partes sobreditas fis escrivir et puge y meu nome et meu signal e testemoyo de verdade.