GMH/ÍNDICE A-Z

465
1345, xuño, 12. Lugo
Elvira Rodríguez dóalle ao Cabido de Lugo as súas propiedades no couto de Picato, reserva para si o usufruto mentres viva e recibe do Cabido anualmente seis oitavas de pan e 12 marabedís.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 45v.

Sabeam quantos esta carta viren commo eu Elvira Rodrigues, morador en Cacavelos, que he no couto de Picato, muller que fuy d’Areas Martines de Sobrado, por salvamento de minna alma et porque soo muy teuda a a iglesia por erros que lle tenno feitos, et en remiiemento de meus pecados, dou et outorgo para senpre, a a iglesia de Lugo, para a amistraçon do mes de dezembro, todos quantos herdamentos eu aio et me perteeçem en qualquer maneira enno couto de Picato, sub signo de Santa Cruz, con todas suas pertenenças et dereyturas et iures et cassas et arvores, peru quer que vaan en esta maneira: que eu aio de peegar et mostrar o dito herdamento a o amiistrador do mes de deçembro, ou a aquel que y por el andar, et aio-os de teer en todos meus dias et lavrarlo et pararlo ben et levar os novos et rendas deles, et a meu finamento que fiquen livres et quitos para senpre a a dita amiistraçon por iur de herdade, et vos, lo cabidoo da dita iglesia de Lugo, avedes-me a dar cada anno, en meus dias, seys oytavas de pan enno dito couto de Picato, por teega dereyta de Lugo, as duas partes de temporao et a terça de serodeo, et dardes-me logo dose moravedis desta moneda. Et obligo min et todos meus beens et faço iuramento sobre santos avageos, que tango corporalmente con minnas maos, que nunca contra esta doaçon venna en ninhuna maneyra nen na revogue, et que faça outorgar esta doaçon, que faço do dito herdamento a a iglesia de Lugo, a minna filla, Marina Eanes, et a seu marido, Iohan Lourenço. Et nos, lo cabidoo sobredito, assy reçebemos o dito herdamento et doaçon de vos, la dita Elvira Rodrigues, para a iglesia de Lugo et outorgamos de vos faser dar cada anno, a o amistrador do mes de desembro, as ditas seys oytavas de pam en todos vosos dias enno couto de Picato, segundo sobredito he. Et que esto seia çerto nos, lo cabidoo et Elvira Rodrigues sobreditos, rogamos a Fernando Garçia, notario publico de Lugo, que fesesse ende esta carta.

Que foy feita en Lugo dose dias de junyo, era de mill et treçentos et oyteenta et tres annos.

Testemoyas que foron pressentes: don Fernando de Deus, chantres; don Garçia Dias, arçidiago de Sarria; don Aras Pellaes, arçidiago de Deçon; Vaasco Rodrigues, Fernando Affonso, Iohan Dias, coengos de Lugo; Fernando Dias, clerigo de Sayoane de Muro; Iohan Affonso do Burgo Novo; Ruy Peres, porteyro do cabidoo, ts.

Et eu Fernando Garçia, notario publico de Lugo por autoridade do bispo desse lugar, a esto pressente fuy segundo sobredito he et esta carta en minna pressença fiz scrivir en este livro do cabidoo et puge y meu signal en testemoyo de verdade.