GMH/ÍNDICE A-Z

471
1345, agosto, 12. Lugo
Don Gonzalo Gutiérrez, procurador do cardeal don Guillén, arcediago de Abeancos, arréndalle ao deán e ao Cabido de Lugo, durante seis anos, as rendas que lle corresponden pola súa coenxía e prebenda por 300 marabedís anuais.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 47r.

Sabeam quantos esta carta virem commo eu Goçalvo Gutierres, coengo de Santiago, procurador do muyto onrrado padre et sennor don Guillen por la gracia de Deus, cardeal da Santa iglesia de Roma do titulo de Santa Maria in Cosmedin, et arçidiago de Aveancos et coengo ena iglesia de Lugo, en nome et en voz do dito cardeal, de que aio poder para esto, arrendo a vos, lo dayam et pessoas et coengos et rasoeyros da iglesia de Lugo, todos los fruytos et dereyturas que a o dito sennor cardeal perteesçen et perteeçer deven por rason da coensia et prebenda que el ha en esta iglesia de Lugo, deste San Iohan Baptista que ora passou ata seys annos conpridos primeyros seguentes, por treçentos moravedis, d’oyto soldos o moravedi, desta moneda del rey don Affonso, cada hun anno, os quaes moravedis sobreditos avedes a pagar en paz et en salvo ena villa de Lugo, cada anno, por dia de San Iohan, sen desconto nihun a min, ou a mandado çerto do dito sennor cardeal, sub penna de çinquo moravedis da dita moneda cada dia, que mos peytedes por custas et por nome de pena et interesse quantos dias passaren des cada hun dos ditos prasos endeante. Et nos, lo dayam et pessoas et coengos et raçoeyros da iglesia [de Lugo], assy reçebemos esta renda de vo,s lo dito Gonçalvo Gutierres, commo dito he, et obligamos por todos nossos beens a comprirla et pagarla en todo, commo sobredito he, et non viir contra ella en ninhuna maneira.

Et eu, o dito Gonçalvo Gutierres en nome do dito sennor cardeal, outorgo esta renda et digo et mando a todos los amiistradores da iglesia de Lugo, et a todos los outros que algunas dereyturas ou fruytos an de pagar por rason dessa coensia que recudan ben et conpridamente con ellas a vos, ou a aqueles que vos mandardes. Et que esto seia çerto nos, las ditas partes, rogamos et mandamos a Fernando Garçia, notario publico de Lugo, que fesesse ende esta carta.

Que fuy feyta en Lugo XIIe dias d’agosto, era de mill et treçentos et oyteenta et tres annos.

Testemoyas os que a esto pressentes foron: don Diego Ferrnandes, dayam; don Alvar Dias, arçidiago de Neyra; don Aras Pellaes, arçidiago de Deçon; don Affonso Eanes, thesoreyro; Johan Diaz, coengo, et Johan Ferrnandes, raçoeyro enna iglesia de Lugo.

Et eu Fernando Garçia, notario publico del rey en Lugo, a esto que dito he pressente fuy et esta carta scrivi en este livro do cabidoo et puge en ella meu nome et meu signal en testemoyo de verdade.