GMH/ÍNDICE A-Z

473
1345, [agosto], 12. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndanlle ao racioneiro Lope Domínguez a administración de novembro baixo as condicións habituais.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 47r.

Sabeam quantos esta carta viren commo nos lo dayam et cabidoo da iglesia de Lugo, seendo iuntados por campanya taniuda eno thessouro desa iglesia segundo que o avemos de husso et de custume, arrendamos a vos Lopo Domingues, raçoeyro de Lugo, por en todos vossos dias, a amiistraçon do mes de novenbre con todas suas pertenenças et dereyturas, et vos que proveades o mes de pan et de vinno a os coengos et a os raçoeyros, et paguedes os terços et a sobreposta, segundo he custume, et que a o thesoreyro, don Affonso Eanes que fuy, agora quando finou de nos tinna arrendada et a pagava et amiistrava, [et con as outras condiçoes] que a el de nos tinna.

Et eu, o dito Lopo Domingues, assy reçebo de vos, lo dayam et cabidoo sobreditos, a dita renda da dita amiistraçon, et obligo min et todos meus beens para comprir et pagar todas las coussas et cada huna delas, segundo que o dito thesoreyro cumplia et pagava, por la dita amiistraçon do dito mes. Et demays para o assy conprir dou-vos por fiadores: Affonso Gomes et Vaasco Rodrigues, coengos de Lugo. Nos los ditos Affonso Gomes et Vaasco Rodrigues que estamos presentes et outorgantes damos-nos por fiadores et obligamos nosos beens a a dita fiadoria.

Et nos ,los dayam et cabidoo sobreditos, mandamos a quaes quer pessoas que [...] dar ou son teudas a a dita amiistraçon que recudan con elo a vos, lo dito Lopo Domingues, ou a quen vos mandardes.

Et por que esto seia çerto nos, as partes sobreditas, rogamos a Fernando Garçia, notario publico de Lugo, que feçese ende esta carta.

Que fuy feita en Lugo XII dias de [agosto], era de mill et CCC LXXXª et tres annos.

Testemoyas: don Diego Ferrnandes, dayam; don Fernando de Deus, chantres; don Alvar Dias, arçidiago de Neyra; don Aras [Pellaes, arçidiago de Deçon]; don Pedro Iacome, iuys de Lugo; Vaasco Dias, Vaasco Peres, Fernando Affonso, Johan Dias, coengos; Johan Fernandes, raçoeyro, et outros.

Et eu Fernando Garçia, notario publico del rey en Lugo, a todo esto [pressente fuy et esta] carta scrivi en este livro do cabidoo et puge y meu sinal en testemoyo de verdade.