GMH/ÍNDICE A-Z

476
1345, setembro, 10. Lugo
O Cabido de Lugo prohibe celebrar misa no altar maior, salvo ao capelán do bispo, ou doutro bispo, ou arcebispo visitante.
MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fol. 75v.

Era de mill et treçentos et oyteenta et tres anos, des dias de setenbro. Seendo o dayam et cabidoo da iglesia de Lugo, juntados en cabidoo por campaya taniuda, eno thesouro desa iglesia, segundo an de custume, stabelesçeron et ordinaron que d’aqui adeante non reçeban nen consintan a nihun clerigo, nen cappellam, diser missa nova nen outra missa nihuna a o altar mayor desa iglesia de Lugo aynda que seia clerigo do bispo ou do dayam, ou d’outras pessoas algunas, salvo se for cappellam do bispo, ou d’outro bispo, ou arçobispo algun que aqui veer, que queyra eno altar diser missa privada a o bispo ou arçobispo ou a ricome ou endeantado. Et esto prometeron assy a comprir et gaardar por juramento de santos avangeos, corporalmente taniudos con suas maos.

Testemoyas que foron presentes et feseron dito juramento: don Diego Ferrnandes, dayam; don Alvar Dias, arçidiago de Neyra; don Aras Pelaes, arçidiago de Deçon; don Pedro Aras, mestrescolla; don Pedro Jacome, juys; Vaasco Dias, Vaasco Rodrigues, Fernan Affonso, Iohan Dias, Iohan Gutierres, coengos ts.; Iohan Ferrnandes, raçoeyro; Martin Peres, alfayate; Gonçalvo Peres, sanchristan da iglesia de Lugo, ts.

Et eu Fernan Garçia, notario publico del rey en Lugo, a esto como dito he pressente fuy et por mandado dos ditos dayam et cabidoo esta constituyçon scripvi en este livro et puge y meu nome et meu sinal en testemoyo de verdade. (+).