GMH/ÍNDICE A-Z

487
1346, setembro, 9 sábado. Lugo
O Cabido de Lugo recoñece ter unha débeda co cóengo Rui Sánchez, que deberá saldar antes do día de San Lucas.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 50r.

Era de mill et treçentos et oyteenta et quatro annos, sabado nove dias de setembre.

Sabeam quantos esta carta virem commo eu Pedro Jacome, iuys, et vigario de don Diego Ferrnandes, dayam de Lugo, et o cabidoo desse lugar conosçemos et outorgamos que devemos a vos Ruy Sanches de Moscosso, nosso coengo, [...] maravedis desta moneda del rey dom Alffonso, a oyto soldos o moravedi, os quaes vos demos de vossa raçon que avedes d’aver deste que passou que se fiiçeu por dia de kalendas setenbras, que ora foron da era desta carta, que vos tinamos arrendada que avedes d’aver por rason do privilegio do estudio de Lisboa en que estudiastes et que vos a avedes aaver do dia que vos perteesçeu a seer contado por la gracia do dito privileo. Et estes ditos [...] vos avemos de pagar en paz et en salvo na villa de Lugo sen condiçon, contradiçon et exçepçon nenhuna ata dia de San Luca primeyro que ven da era desta carta, sub pena de tres moravedis da dita moneda cada dia por quantos dias passarem dello dito prazo endeante por nome de pea et de interee, et a qual pea et interee et pustura non vos pagando assi esta deveda commo dito he nos obligamos a dar commo prinçipal por nos et por todos nossos beens, et prometemos a a boa fe que contra esto al non digamos por nos nen por outro, et se o quisermos diser ou acontar mandamos et outorgamos que nos non valla nen seiamos oydos sobrelo en juyso nen fora del.

Testemoyas: don Fernado de Deus, chantres; don Alvar Dias, arçidiago de Neyra; don Aras Pellaes, arçidiago de Deçon; o juys; don Vaasco Dias, thesoreyro; Andres Peres, Vasco Rodrigues, Fernando Affonso, Johan Dias, Johan Gutierres, coengos de Lugo; Johan Ferrnandes et Lopo Domingues, raçoeyros ts.

Eu Fernando Peres, notario publico del rey enna çiudade de Lugo, a esto [que sobredito he presente fuy et a rogo das partes] sobreditas esta carta fiz scrivir.