GMH/ÍNDICE A-Z

503
1347, agosto, 23. Lugo
O Cabido de Lugo acepta o foro outorgado a favor de Afonso Díaz e unha persoa do lugar de Buíde coas mesmas condicións e renda, engadindo agora que a herdade doada polo foreiro se una ao préstamo.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 54v, inclúe carta de foro expedida en Fontenova: 1347- -VII-2, (CD n.º 502).

Era de mill et treçentos et oyteenta et çinquo annos, viinte et tres dias do mes d’agosto. Seendo don Diego Ferrnandes, dayam, et o cabidoo da iglesia de Lugo, iuntados en cabidoo enno coro dessa iglesia en pressença de min Fernando Garçia, notario publico de noso sennor el rey, et das testemoyas subscriptas, Affonso Dias de Germar mostrou et feso leer ante o dayam et cabidoo sobreditos, huna carta de vervo escripta en pulgameo, seelladas con seellos pendentes do moyto onrrado padre et sennor don Iohan por la gracia de Deus, obispo de Lugo, et de Ruy Sanches, coengo desa iglesia, et firmada de seus nomes segundo por ela paresçia, da qual o tenor he tal:

A continuación insire o documento expedido en Fontenova: 1347-VII-2 (CD n.º 502).

a qual liuda, o dito, Affonso Dias pidio, a o dayam et cabidoo sobreditos, que tevessem por ben de outorgar este vervo sobredito, et o dayam et cabidoo sobreditos disseron que elles que a outorgavan con esta condiçon: que a dita herdade que o dito Affonso Dias dava por rason do dito vervo que se iuntasse a o dito prestamo de Boyde et este prestamo et esta herdade fiquen livres et quitos a a iglesia de Lugo para se dar, segundo se acustumou ata aqui a dar, o dito prestamo a perssoas, ou a coengos, ou a raçoeyros desta iglesia. Et outrossy que a pessoa que no vervo for nomeada que a finamento do dito Affonso Diaz venna reçeber o dito vervo da iglesia de Lugo. Et logo o dito Affonso Dias disso que a dita herdade, que el dava a a iglesia de Lugo, que se susso na dita carta contem, que a dava et iuntava logo a o dito prestamo et que a pessuyan et pessuyrian d’aqui endeante el et a pessoa sobredita con o dito prestamo et por el. Et outrossy prometeu por sy et por la pessoa sobredita de pagar os sobreditos çento et çinquenta moravedis, cada anno, por dia de Pascoa de Resurrecçon en salvo enna villa de Lugo, et obligou todos seus beens que el et a pessoa que fose nomeada, commo dito he, cumplisen todas las cousas et cada huna dellas que se enna dita carta et aqui conteen.

Et por que esto fose firme o dito dayam et cabidoo mandaron seellar a dita carta con seello do dito cabidoo. Et outrossy os ditos dayam et cabidoo et Affonso

Dias sobreditos rogaron a min Fernando Garçia, notario sobredito, que fezesse ende este publico estromento, con o traslado da dita carta, enno livro do cabidoo, signado con meu signal.

Testemoyas: don Diego Ferrnandes, dayam; don Fernando de Deua, chantres; don Alvar Diaz, arçidiago de Neyra; don Aras Pellaes, arçidiago de Deçon; don Vaasco Diaz, thesoreyro; Pero Galvan, Fernando Affonso, Vaasco Rodrigues, coengos de Lugo; Ruy Peres, arçipreste de Riba de Neyra; Aras Gomes, scudeyro do dayam, Ruy Gomes, seu yrmao; Ruy Ferrnandes de Riasco, ts.

Et eu Fernando Garçia, notario sobredito, a estas cousas sobreditas pressente fuy, et a rogo dos sobreditos dayam et cabidoo et Affonso Diaz esta carta en mina presença fiz scripvir en este livro do cabidoo et puge y meu sinal en testemoyo de verdade.