GMH/ÍNDICE A-Z

509
1348, xaneiro, 12. Lugo
O deán e o Cabido de Lugo arréndalle ao xuíz don Martiño Pérez, durante seis anos, as rendas e dereitos dos aniversarios, polo cal debe pagar diariamente 8 marabedís e 7 soldos, mais as procesións, ladaíñas e diñeiros de Nadal, 20 soldos para a misa da luz, palla para o coro en tres festas e outras obrigas.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 57v.

Eno nome de Deus amen. Sabeam quantos esta carta virem commo nos Diego Ferrnandes, dayam, et o cabidoo da iglesia de Lugo, juntados en cabidoo por canpaa taniuda segundo que o avemos de husso et de custume, arrendamos a vos don Martin Perea, iuyz de Lugo, todos los aniversarios que a iglesia de Lugo ha con todas las rendas et dereyturas et pertenenças delles et con todos los aniversarios et padroadigos que vagaren et vagan, ou se mandaren d’aqui adeante en este tempo, deste San Johan Babtista primeyro que ven ata seys annos compridos, segundo commo se senpre husaron en renda. Conven a saber que aquelles cassares que vos achardes pobrados ou avervados, en que aia de ficar pobro, que vos que os leyxedes asy pobrados commo os achardes, et que non tomedes ende o pobro, et se o ende tomardes que o entreguedes ata aquel tempo que se comprir esta renda, et quantos boos paramentos vos feserdes, asy nos cassares commo nas outras coussas que perteesçen a os ditos aniversarios, an de ficar a a dita iglesia de Lugo compridos os ditos VI annos; et avedes de dar por esta renda sobredita oyto moravedis et sete soldos, d’oyto soldos o moravedi, desta moneda del rey don Affonso, et pagardes-os de cada dia os ditos VIIIº moravedis et VII soldos, et asignamos- vos logo que os paguedes en esta guissa: conven a saber XIXº soldos a os matins, et XVIIIº soldos a a prima, et XVI soldos a a terça, et XVIIIº soldos da vespera. Et esta paga fazerdes-la sub pena de çinquo moravedis, da dita moneda, cada dia. Et esta pena que se leve ante que o cabo. Et nos o cabidoo avemos-vos de coller en conta tomas et forças de rey et de inffante et de ricome et do bispo et de meyrino, segundo commo se senpre acustumou nas outras rendas da iglesia de Lugo. Et vos avedes de leyxar en boo estado et reparadas aquellas cassas que ora estan feitas segundo commo ora estan, et a o de minus que non fique en peor estado do que ora estan, et se por la ventura algunas cassas caeren de pe ou arderen ou caeren mays ca a terça delas, que o cabidoo seia tiudo de as faser, salvo se fordes frontado do casseyro da cassa, ou do procurador do cabidoo que as façades endereçar et o non feserdes fasendo tenpo en que se possa faser et despoys caeren alguas, todas, ou parte delas, que vos fiquedes tiudo de as faser poys caeren por vossa culpa. Outrosy avedes de pagar as proçissoes et letanias et os dineiros de Natal, et os XX soldos da missa da lus, et a palla para o coro para tres festas do anno; et avedes a faser duas proçissoes cada anno de XV moravedis longos cada priçisson, das quaes se ha de faser huna a o dayan, don Arias Pardo, por dia de San Miguel de mayo, por la cortina da Madanela que deu a a iglesia, et outra por dia de San Viçenço a o chantres, don Arias, por lo couto de Betote et outras coussas que mandou a a iglesia. Et avedes de dar por vosa custa quen destribuya os dineiros aqueles que mandar o domaayro. Et nos, o cabidoo, avemos-vos de dar as cartas que vos compriren para prol dos aniversarios cada hun na sua iurdiçon sen chancellaria, et aiudarnos-vos et chegarvos quanto d’aqueles que vos forçar assy et en quanto nos podermos. Outrosy tiramos-vos desta renda aquellas cousas que o cabidoo ora trage ajuntadas a a sua messa, commo quer que estan scriptas no livro dos aniversarios, et tiramos-vos ende a cassa do campo que ten de nos Fernando Garçia, notario, et duas terças de çenteo cada anno que avedes de dar a Fernando Peres, notario, et quinse moravedis cada anno da cassa da orta do bispo. Et non avedes a demandar mays ca VIIIº moravedis cada anno a Rodrigo Eanes da cassa de Cruz, que lle avervamos, et onse fanegas de pan cada anno no cassal de Barbayn que avervamos a Fernando Affonso, coengo.

Et eu, o sobredito iuys, que estou presente asy reçebo de vos, o dayan et cabidoo sobreditos, a dita renda, et obligo todos meus bees para pagar et comprir et gardar todo esto que dito he. Et demays para vos pagar a dita renda et comprir et gardar todo esto que dito he dou-vos por fiadores a don Diego Fernandes, dayan sobredito, et Iohan Gutierres, coengo de Lugo, anbos de consuun et cada hun por lo todo; nos, o dayam et Iohan Gutierres sobreditos, que estamos presentes et outorgantes et obligamos nosos beens a a dita fiadoria. Et se por la ventura cada hun deste fiadores mas veer que eu, o dito iuys, que vos de otro fiador en lugar del para comprir et pagar todo o que sobredito he, et outrosy se por la ventura en este tempo eu, o dito iuys, finar que se os ditos fiadores quiseren esta renda, segundo que a eu tenno, que lles fique, se non que vos, o dayam et cabidoo, que a reçebades et metades a prol \comprido/ aquel enno que andar, et elles seian tiudos de conprir aquel anno.

Et nos, lo dayan et cabidoo sobreditos, asy o outorgamos, et que esto seia çerto nos, os sobreditos dayam et cabidoo et iuyz et fiadores sobreditos, rogamos a Fernando Garçia, notario publico de Lugo, que fesesse ende esta carta.

Que fuy feyta enno coro da dita iglesia de Lugo dose dias de janeyro, era de mill et treçentos et oyteenta et seys annos.

Et foron presentes: don Diego Ferrnandes, dayam; et don Alvar Dias, arçidiago de Neyra; don Arias Pellaes, arçidiago de Deçon; don Vaasco Dias, thesoreyro; Affonso Gomes, Fernando Affonso, Iohan Dias, Iohan Gutierres, coengos; Rodrigo Afonso, Diego Gomes, raçoeyros; Affonso Eanes, Iohan Ferrnandes, Iacome Yanes, Gomes Ferrnandes, clerigos do coro de Lugo; Fernando Peres, notario; Pedro Freyre; Diego [...] Peres Alvares; Ruy Peres, porteyro do cabidoo, ts., et outros.

Et eu Fernando Garçia, notario publico de nosso sennor el rey na çibdade de Lugo, a esto pressente fuy et a rogo das partes sobreditas esta carta en minna pressença fiz scripvir et puge y meu sinal en testemoyo de verdade.

Materias

administración; aniversario; arcediago; arquivo; arrendamento; beneficio; bispo; cabido; campá; canon foral; casas; caseiro; catedral; centeo; chancelaría; chantre; cóengo; conta; coro; cortiña; couto; crego; cruz; dignidades; distribución; doazón; festa; fianza; fidalgo; fundación; gando; gran; horas; horta; incendio; labrego; libro dos aniversarios; lingua; liturxia; marabedí; medidas; meiriño; mesa bispal; mesa capitular; Nadal; notario; obrigación; padroádego; pena; poboador; porteiro; prebenda; procesión; procurador; racioneiro; rei; requirimento; soldo; tenza; tesoureiro; tributos; vacante; violencia; xuíz; xurisdición; deán

Persoas

Afonso Eanes, crego do coro de Lugo; Afonso Gómez, cóengo de Lugo; Afonso XI, rei de León e Castela; Álvaro Díaz, arcediago de Neira; Ares Fernández, chantre de Lugo; Ares Páez, arcediago de Dozón; Ares Pérez Pardo, deán de Lugo; Diego Gómez, racioneiro de Lugo; Fernando Afonso, cóengo de Lugo; Fernando García, notario; Gómez Fernández, crego do coro de Lugo; Martiño Pérez, xuíz de Lugo; Pedro Freyre; Pérez Álvarez; Roi Afonso, racioneiro de Lugo; Roi Eanes; Roi Pérez, porteiro; Vasco Díaz, tesoureiro de Lugo; Xácome Eanes, crego do coro de Lugo; Xoán Díaz, cóengo de Lugo; Xoán Fernández, crego do coro de Lugo; Xoán Gutérrez, cóengo de Lugo; Diego Fernández, deán de Lugo

Outros

Castela, reino; Lugo, bispado; Lugo, cabido

Lugares

Barbaín; Betote,San Vicenzo; Dozón, arcediagado; Lugo; Madanela, cortina; Neira, antiga xurisdición e arcediagado