GMH/ÍNDICE A-Z

58
1308

Sancho Sánchez de Ulloa, pertegueiro maior, recoñece que a presentación da igrexa de San Xurxo de Augas Santas, en terra de Ulloa, lle corresponde á igrexa de Lugo.

MADRID, AHN, Cód. 1042 B, fols. 50v-51r; Libros, lib. 6289.

Era de mill et CCC et XLVI annos [...]. Sabeam quantos esta carta virem commo eu Sancho Sanchez d'Ulloa pertiguero mayor [...] et da iglesia outorgo et connosco que a eglesia de San Iurgio de Aguas Santas, que he en terra de Ulloa, et a presentaçon dela, que he et deve seer da eglesia de Lugo, et que eu nen outro ningun que non avemos en ela dereito ningun, et d'aqui endeante quitome dela a a eglesia de Lugo, et desenbargolla de min et de myna voz. Et outorgo et prometo a vos don frey Iohan, por la gracia de Deus bispo de Lugo, et a vos don Aras Peres dayam de Santiago et de Lugo, et a vos don Martin Eanes archidiacono, et a don Iohan Eanes thesoreiro de Lugo, que estades presentes, de vo-la non embargar nen contrariar per min nen per outrem. Et nos obispo, dayam, archidiago et thesoreiro sobreditos por façermos graça especial a vos o dito Sancho Sanchez en nosso nome et do cabidoo da eglesia de Lugo, outorgamos de darmos esta eglesia de San Iurgio a aquel clerigo que vos Sancho Sanchez presentardes cada que acaeçer desse vagar en vossa vida. Et que esto fosse çerto nos o bispo, dayam, archidiago, thesoureyro et Sancho Sanchez sobreditos rogamos a Francisco Lopez publico notario de Lugo que fezesse ende este publico estrumento.


Feyto foy esto nos agros de Losii no dia et na era sobreditos.

Os que presentes foron: o muyto onrrado padre et sennor don Rodrigo por la gracia de Deus archibispo de Santiago; don Pedro Meendez archidiago de Reyna da eglesia de Santiago; don Rodrigo Eanes chantres de Santiago; don Gonçalvo Eanes cardeal de Santiago; Iohan do Campo coengo de Santiago; Affonso Suarez de Deça; Estevoo Rodriguez de Salzeda; Monin Fernandez de Rodeyro; Nuno Gonzalez Churrichao; Estevo Fernandes de terra de Sobrado, et Fernan Fernandez de Aveancos, cavaleyros; Pedro Fernandez coengo de Mendonedo; Pedro Aras de Villassante escudeyro ts., et outros muytos.

Et eu Françisco Lopez, notario sobredito, a esto todo presente fuy et a rogo das ditas partes este estromento per myna propria mao escrivi et puge en el meu signal en testemoyo de verdade.

SIGNO

Materias

arcebispo; arcediago; arcediago; beneficio; bispado; bispo; cabaleiro; cabido; cardeal; chantre; cóengo; colación; crego; deán; desembargo; dignidades; escudeiro; fidalgo; igrexa; mercé; mesa bispal; mesa capitular; notario; padroádego; presentación; provisión; tesoureiro; tributos; vacante; xurisdición; pertegueiro

Persoas

Afonso Suárez de Deza, cabaleiro; Ares Pérez Pardo, deán de Lugo e Santiago de Compostela; Estevo Fernández, cabaleiro; Estevo Rodríguez de Salceda, cabaleiro; Fernando Fernández de Abeancos, cabaleiro; Francisco López, notario; Francisco López, notario; Gonzalo Eanes, cardeal de Santiago de Compostela; Martiño Eanes, arcediago de Neira; Monin Fernández de Rodeiro, cabaleiro; Nuno González Churruchao, cabaleiro; Pedro Ares de Vilasante, escudeiro; Pedro Fernández, cóengo de Mondoñedo; Pedro Méndez, arcediado da Raíña; Rodrigo do Padrón, arcebispo de Santiago de Compostela; Roi do Padrón, arcebispo de Santiago de Compostela; Roi Eanes, chantre de Santiago de Compostela; Xoán do Campo, cóengo de Santiago de Compostela; Xoán Eanes, tesoureiro de Lugo; Sancho Sánchez de Ulloa, pertegueiro de Santiago

Outros

Lugo, cabido; Mondoñedo, cabido; Santiago de Compostela, arcebispado; Santiago de Compostela, cabido; Ulloa, terra; Lugo, bispado

Lugares

Abeancos, San Salvador; Augas Santas, San Xurxo; Deza, antiga xurisdición; Rodeiro, antiga xurisdición; Salzeda; Santiago de Compostela; Sobrado de Picato, Santa Cruz; Ulloa, terra, antiga xurisdición; Vilasante