GMH/ÍNDICE A-Z

844
1381, outubro, 9. Lugo
O bispo de Lugo afóralles a Maior Arias e á súa filla e a unha voz o casal de Saa, en San Martiño de Louseiro, e unha herdade en San Pedro de Seteventos, coa condición de respectar o foro outorgado a favor de Afonso Arias. A beneficiaria dóalle á igrexa de Lugo todo canto posúe en Santa Comba de Corvelle.

MADRID, AHN, Carp. 1332 G/4, perg. orix., galego, cortesá, 305x228 mm; atado 730/9.

LUGO, AC, Tumbillo Nuevo, fol. 125r e v.

Ed., VÁZQUEZ SACO: «Iglesias...», BCML, II, 1945, n.os 14-15, pp. 55-56.

Sabeam quantos esta carta virem commo nos don frey Pedro Lopes da orden dos preegadores por la gracia de Deus et da santa iglesia de Roma, obispo de Lugo, da huna parte, et eu Mayor Arias, filla de Arias Peres de Castro et de Thereyia Suares, da outra, fasemos entre nos tal enprasamento que seia valedeiro por lo tempo et condiçoes que aqui dira, conven a saber que nos, o dito senor obispo, damos aforo et vervo et enprasamento a vos, a dita Mayor Arias, et a Maria Arias, vosa filla, muller de Johan Arias, para en toda vosa vida de anbas et a huna pessoa semellavel de vos qual a postrimeira de vos nomear, et a pessoa que asy for nomeada que seia tiuda de viir reçeber de nos o dito enprasamento, et non seendo nomeada que fique o dito enprazamento enna nossa iglesia de Lugo, o nosso casal de Saa que he sub signo de San Martino de Loseyro, et a herdade que anda con o dito casal, que he sub signo de san Pedro de Seteventos, con todas suas pertenenças et dereituras, casas, arbores et formaes, a monte et a fonte, peru quer que vaa sub os ditos signos, segundo que agora as usa por nos et por la dita iglesia Afonso Arias de Sant Cosmede, a a tal condiçon que seia gardado a o dito Afonso Arias o foro que delas ten segundo que se en el conten, et faleçendo o dito Affonso Arias et as pessoas contiudas enno seu foro, que vos et a dita pesoa seaides tiudas de lavrar et parar ben as ditas herdades et casal et manteer as casas del en bon estado, et se y quiserdes poer outro foreiro que lavre por vos que o ponades con nosso consintemento ou de nossos subsçessores, et non avedes a vender, nen allear, nen subpignorar esto que vos damos a ninhun sen nosso consintimento ou de nosos subsçessores; et a finamento da postrimeira pessoa o dito casal et herdades an de ficar livres et quitos a nos et a nosa iglesia, et as casas feytas et en bon paramento et con todos los boos paramentos que y foren feytos.

Et eu, a dita Mayor Arias, que estou presente por min et por las ditas minna filla et pesoa assy reçebo de vos, o dito sennor obispo, o dito enprazamento et por este ben et merçee que me fasedes eu, a dita Mayor Arias, dou a vos o dito sennor obispo et a a dita iglesia para senpre por iur de herdade todas las herdades et casas et arbores, bravas et mansas, con todas suas pertenenças et dereituras et moynos et nasseiros et agoas correntes et estantes et prados et outras cousas quaesquer, que eu aio et me perteeçe de aver en Trasfontao et en toda a fiigregia de Santa Coomba de Corvelle, et o padroadigo et iur de apresentar que eu ey enna dita iglesia por parte do dito meu padre et en outra maneira qualquer que me perteesca. Et logo por esta presente carta vos dou o iur et posisson et propiedade de todas estas cousas que vos dou, et tiro ende a min et a toda minna vos, et dou-vos poder que as possades entrar et reçeber et usar delas quando et cada que quiserdes por vossa autoridade propia sen enbargo de min et de minna vos, et obligo meus bees a vos faser de pas todo esto que vos dou a todo tempo. Et nos, o dito sennor obispo, assy reçebemos todo o que nos assy dades, et outorgamos-vos o dito enprazamento enna maneira que sobredita he. Et porque esto seia çerto nos as ditas partes rogamos a Johan Arias, notario publico de Lugo, que fesesse ende desto duas cartas, huna para vos o dito sennor obispo et outra para min a dita Mayor Arias.

Que foron feytas en Lugo, nove dias d’outubre, era de mill et quatroçentos et des et nove annos.

Testemoyas que foron presentes: Pedro Affonso de Sande; Johan de Cordova, escripvan de Fernan Peres de Andrade; et Vaasco Lourenço de Corvelles, et outros.

Et eu Iohan Arias, notario publico de Lugo por autoridade do sennor obispo desse lugar, a esto foy presente et esta carta escripvi et puge aqui meu signal en testemoyo de verdade. (+).

Et eu, Afonso Arias, et suas voses depoys del se as y ha enno dito foro, que den et paguen a vos a dita Mayor Arias et a dita vossa filla, Maria Arias, et a pessoa que a pustrimeira de vos nomear as rendas et froytos et dereituras et foros que a nos et a nossa iglesia et a nosos subsçesores aian a dar de cada hun anno, segundo se conten enno dito foro que o dito Affonso Arias de nos ten.