GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D101
1459, (abril)
Citación a Xoán Bugallo para que compareza na audiencia por preito que ten con Xoán Pérez, Maior González e Xoán Barregán. (fol. 32)
[(...)
(...) llo (...) los conpr(...) et que era pago et que (...) a outros beens et cousas et que (...) que paresçese de manaan para lles poer sua demanda. Mandoulles
o dito alcallde ao dito Joan Bugallo que paresçese de mañaan a primeira audiençia, sopena de seysçentos mrs., a conprir de dereito aos ditos Joan Peres e Moor Gonçalves, Joan Barregan, et en rason das ditas sentença e testamento e carta (averian)* de pago que averian seu acordo et libraria o que achase por dereito. Tests. Pero Fernandes notario, Alvaro Fernandes, Afonso Fernandes, Gomes de Ribadiso, Ares de Monterroso]*. (fol. 32)