GMH/ÍNDICE A-Z

D143
1459, maio, 2

Ares de Monterroso e Lopo de Bueiros demandan a Gonzalo Núñez mil pares de brancas da alcabala do aceite. (fol. 44)

Ares de Monterroso e Lopo de Bueiros.

A dous dias de mayo en Ourense, por ante os ditos alcalldes, audiençia das vesperas, Ares de Monterroso et Lopo de Bueiros demandaron a Gonçalvo Nunes alcavala d’azeyte de mill pares de brancas, de que vinan çen.- de brancas, negoo, leixoo en seu juramento deçesorio, feso, pedio acordo, deronllo ata terçeiro día. Tests. os sobre ditos.