GMH/ÍNDICE A-Z

D145
1459, maio, 2

Tareixa Vázquez, a requirimento de Ares de Monterroso e Lopo de Bueiros, declara baixo xuramento que non debe a alcabala do aceite que se lle reclama. (fol. 44v)

Tereija Vasques.

En este día et por estes tests. Tereija Vasques diso que en soltando o dito juramento que lle fora feito a pedimento dos ditos Ares de Monterroso e Lopo de Bueiros, diso que por lo dito juramento que feito avya que lles non cousa alguna de alcavala do dito azeyte, salvo que dera sete quartos de aseyte por çinco de manteyga et que outra cousa alguna lles non devia.