GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D155
1459, maio, 5
Maior González outorga poder ao seu irmán Ares González no preito contra Álvaro, barbeiro, que a require como esposa, aducindo ela que non o é, pois el está casado con Aldara. (fol. 46)

Feita e dada. Poder que deu Moor Gonçalves a seu yrmaao Ares Gonçalves.

A Vº de mayo en Ourense, Moor Gonçalves deu seu poder conprido a seu yrmaao Ares Gonçalves, morador en Ponton, para que posa procurar todos seus pleytos et o pleyto que entende aver contra Alvaro barbeiro por rason que a demanda por sua moller, non no he, por quanto el era casado con Aldara barbeira, et reçeber et recadar e quaes quer mrs. e reçeber e recadar seus beens et entrar a posison delles et reçeber et recadar os frutos delles etç. et dar carta de pagar et ajuisar etç. e faser quaes quer autos etç. poder abastante etç. Tests. Gomes Afonso Meyllan, Fernando Afonso da Torre et Gomes criado de Ares de Monterroso. (fol. 46)