GMH/ÍNDICE A-Z

D27
1459, marzo, 12
Os xuíces confirman a Xácome e Ares de Monterroso a tenza dunha viña que teñen aforada. (fol. 9)
A XII dias de março, en Ourense enna Praça do Canpo, audiençia da terça, foy presentada esta carta de testamento et esta carta de aforamento do dito Vasco Fernandes, pediron etç., mandaron por sua sentença defenetiva que os ditos Jacome et Ares de Monterroso que tevesen a dita viña et a pesuysen et levasen segundo et enna maneira que se contyna enna carta de aforamento, et que manda-van que lle non fose ocupada por pesona nehuna, et se o dito Joan de (Cord)ova ou outra persona alguna a quisesen de(...) demandasen por justiça. Tests. Rodrigo Fernandes (... M)eyllan e Diego das Seixas. (fol. 9)