GMH/ÍNDICE A-Z

D244
1459, xuño, 14
Ares de Prado obtén o arrendamento da barca de pasaxe. (fol. 69)

Pustura da barqua.

(...) a XIIII dias de juyo, Ares de Prado a renta (...) este anno en des et oyto mill (...) (quinentos) mrs. con huna dobra douro (...) dou o procurador por la poer enno (...) Gomes de Mugares, Gomes de (...) Seixas. (fol. 69)