GMH/ÍNDICE A-Z

Referencias da busca neste documento para: Fragmentos de notarios

D245
1459, xuño, 13
Tareixa González outorga carta de pago ao seu irmán Fernando do Outeiro polos bens que lle pertencen de parte do seu pai. (fol. 69v)

Carta de pago de Fernando do Outeiro. Feita e dada.

E a trese dias de juyo en Ourense, Tareija Gonçalves (...) de Rodrigo de Myra, morador enna freigesía de Santo Seveo, se outorgou por pago de seu yrmaao Fernando do Outeiro, morador en San Miguel d’Osmo, de todo o movelle e novidades de viñas que lle perteesçe por parte de sua (madre)* /padre Gonçalvo do Outeiro\ de todoslos annos pasados ata este presente día et deuo por livre et quite. Tests. Loys Garçia, Fernando Castellaao, Ares de Prado, Fernando meu criado e Gomes de Vilarchao et Joan de Reigon et Afonso de Reigon.