GMH/ÍNDICE A-Z

D77
1459, abril, 13
Xoán Fernández demanda a mestre Afonso unha dobra de ouro que lle prestou. (fol. 27v)

Joan Fernandes boon ramallo.

(En este día Joan Fernandes de Seixalvo poso demanda a mestre Afonso que en como lle prestara huna dobra douro, e que pedia aos ditos alcalldes que lla mandasen pagar con as costas, que prestara a el et a seu conpaneiro Ares de Monterroso. Diso que era verdade que a prestara a el e ao dito Ares de Monterroso seu conpaneiro et que a re- - -)*.