GMH/ÍNDICE A-Z

D46
1459, marzo, 30

Mandamento dirixido a Costanza González e a Tareixa Pérez de Touro para que cheguen a un acordo con Afonso, barbeiro, e con Luís García sobre a alcabala do pan. (fol. 20)

Afonso Rodrigues, Loys Garçia.

En este (dia) mandaron a Costança Gonçalves et Tereija Peres de Touro que a terçeiro día se aveesen con Afonso barbeiro et con Loys Garçia da alcavala do pan ou veesen ao dito termino a faser juramento.