GMH/ÍNDICE A-Z

645
1362, maio, 7. Lugo
Costanza Méndez dóalle ao Cabido de Lugo as súas propiedades en Santa María de Vilafiz. Seguidamente, aquela recibe do Cabido as devanditas propiedades en arrendamento.
MADRID, AHN, Cód. 416 B, fol. 111v.

Era de mill et quatroçentos annos, VII dias de mayo.

Costança Meendes, muller de Vaasco Fernandes de Mera, con outorgamento [do dito Vaasco Fernandes], que esta presente et outorgante, anbos deron a os aniversarios da iglesia de Lugo para senpre por iur de herdade, toda a herdade que don [Martin] Fernandes et Sancha Vaasques, sua muller, avian en Vila Fiis, sub signo de Santa Maria de Vila Fiis, et [deronlles] a dita herdade por suas almas et d’aquelles cuia fuy, et o cabidoo que lles fesesen de cada anno un aniversario. A qual herdade logo o dito cabidoo arrendou a os ditos Vaasco Fernandes et Costança Meendes por en seus dias de anbos, por duas terças de [çenteo] de cada anno; et a finamento deles que fique a a dita iglesia de Lugo a dita herdade con todos los boos paramentos que [en ela] foren feytos. Et Vaasco Fernandes presente, por sy et por la dita sua muller, assy reçebeu a dita [ren]da, et obligou a pagar a dita renda segundo dito he.

Testemoyas: don Diego Fernandes, dayan; don Lopo Domingues, chantres; don Affonso Gomes, arçidiago de Deça; don Roy Fernandes, arçidiago de Neyra; don Vaasco Rodrigues, arçidiago de Deçon; don Alvar Rodrigues, iuys; don Roy Gomes thesoreyro; Iohan Dias, Thomas Gomes, coengo, et Iacome Peres da Crus.

Et eu Gonçalvo Peres, notario publico de Lugo, dado por autoridade do bispo dese lugar, a todo esto commo dito he con as ditas testemoyas presente fuy et scripvi et aqui puge meu signal.(+).